#Sever 1#Sever 2
Nỗi niềm những người phụ nữ không chồng

Nỗi niềm những người phụ nữ không chồng

0 0 votes

Nội dung phim

Không chồng không chỗ dựa nhưng lúc nào mình cũng tự mình làm mọi thứ nói chung là cảnh gà mái nuôi con nhiều lúc cũng cảm thấy buồn tủi đặc biệt hơn là lúc không có người chồng ở nhà mà mấy đồ nhà bếp nó hỏng thực sự là chỉ muốn ngồi khóc mà thôi chẳng muốn làm thứ gì nữa rồi cho đến một ngày mình gặp được anh anh là một người ở cạnh nhà mình cũng chưa có vợ con gì, mỗi sáng anh đều tự mình đi mua đồ ăn sáng cho mình và đứa con nhỏ như kiểu anh cũng đã để mắt đến với mình rồi thì phải thứ duy nhất mà mình có thể nói về anh có lẽ là điều mà anh có một con người tâm lý đối với phụ nữ

Diễn viên tham gia phim

N/A